top of page

Πολιτική Ιδιωτικότητας

 

Την παρούσα ιστοσελίδα (η «ιστοσελίδα») την λειτουργεί η Εταιρία «BRAINCORE»

 

Η ιδιωτικότητά σας

 

Αναγνωρίζουμε ότι όταν επιλέγετε να μας παρέχετε πληροφορίες αναφορικά με τον εαυτό σας, θεωρείτε ότι θα ενεργήσουμε με καθ’ όλα υπεύθυνο τρόπο.

 

Αυτή η Πολιτική περί Ιδιωτικότητας εξηγεί ποιοι είμαστε, πως συλλέγουμε, διανέμουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικές με εσάς, και πως μπορείτε εσείς να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας περί ιδιωτικότητας.

 

Αυτό βρίσκει εφαρμογή σε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας ή όταν δεσμευόμαστε επαγγελματικά μεταξύ μας ή σε περίπτωση μεταξύ μας συνεργασίας μαζί σας (ή τον οργανισμό σας) ως προμηθευτές, πελάτες ή επαγγελματικοί συνεταίροι.

 

Τι είναι αυτό που κάνουμε;

 

Η Εταιρία «BRAINCORE» είναι μια ηγέτιδα εταιρία στο χώρο της εγκατάστασης και υποστήριξης κτιριακών αυτοματισμών και δικτύων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, παρακαλούμε όπως δείτε στο χωρίο Σχετικά με εμάς στην Ιστοσελίδα μας

 

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

 

Αναλόγως της σχέσης σας με την Εταιρία «BRAINCORE» πιθανόν να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς που εν πολλοίς εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

Πληροφορίες Ιστοσελίδας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να μας πείτε οτιδήποτε για τον εαυτό σας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να σας ρωτήσουμε εθελοντικά να μας παρέχετε κάποιες προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν σας ενδιέφερε να εγγραφείτε προκειμένου για την λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ή για την ανάγνωση κάποιας μελέτης, ή για την παρακολούθηση μιας δράσης, ή για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας (περιπτώσεις κατά τις οποίες θα συλλέξουμε πληροφορίες όπως είναι το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο οργανισμός, η χώρα, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο τίτλος εργασίας, ο-οι αριθμός- οι τηλεφώνου. Όταν πράγματι θα λάβουμε προσωπικές πληροφορίες, θα τις διαχειριστούμε με ασφάλεια, νόμιμα και δικαιολογημένα.

 

Αιτούντες εργασία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με επαγγελματικές ευκαιρίες στην Εταιρία «BRAINCORE», τότε συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης (και σε περίπτωση επιτυχίας, της σχέσης εργασίας σας).

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε όταν συνεργάζεστε μαζί μας. Ενδεχομένως να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς ως φυσικό πρόσωπο (είτε ως χρήστης της Ιστοσελίδας είτε κατ’ άλλο τρόπο) σε περίπτωση συνέργειας ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρία «BRAINCORE» ως, ή για λογαριασμό, πελάτη μας ή πιθανού πελάτη, ή ως, ή για λογαριασμό, πωλητή, προμηθευτή, ειδικού συμβούλου, επαγγελματία συμβούλου ή ως τρίτο μέρος («Πελάτης», Πωλητής ή Επιχειρηματικός Εταίρος σε Δεδομένα). Παραδείγματα Πελάτη, Πωλητή ή Επιχειρηματικού Εταίρου σε Δεδομένα περιλαμβάνουν:

 

 • Πληροφορίες επικοινωνίας για το σημείο επαφής της εταιρίας «BRAINCORE»

 • με τον Πελάτη, Πωλητή ή Επιχειρηματικό Εταίρο σε Δεδομένα (όπως το όνομα, ο επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου, επαγγελματική διεύθυνση, φωτογραφία) οι οποίες περιλαμβάνονται προς το σκοπό παρακολούθησης ή συμμετοχής σε κάθε προωθητική ή άλλη που σχετίζεται με την Εταιρία «BRAINCORE» δράση

 • Πληροφορίες σχετιζόμενες με τον εργασιακό ρόλο σε σχέση με τον Πελάτη, τον Πωλητή ή τον Επιχειρηματικό Εταίρο ή εκπροσώπους αυτών (όπως εργασιακός τίτλος, ευθύνες, τμήμα, επαγγελματική ιστορία, προσόντα και εμπειρία)

 • Οικονομικής φύσης πληροφορίες (όπως οικονομικές πληροφορίες λογιστικής σε σχέση με φυσικά πρόσωπα συνδεδεμένα με συγκεκριμένη επαγγελματική εργασία) ή πληροφορίες περί τον τίτλο ιδιοκτησίας σε σχέση με φυσικά πρόσωπα εάν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν πληρωμές ή να εκπληρώνουν συμβατικές υποχρεώσεις ή προς το σκοπό ελέγχου νομιμότητας ή για σχετιζόμενους σκοπούς)

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

 

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, πιθανόν να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες αυτόματα από την συσκευή σας. Σε κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αυτές οι πληροφορίες ενδεχομένως να θεωρηθούν προσωπικές πληροφορίες που υπόκεινται σε εφαρμοστέο περί την προστασία δεδομένων δίκαιο. Ειδικότερα, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα πιθανά να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου ασφαλείας (IP address), τύπος συσκευής, ταυτότητα cookies, τύπος περιηγητή, ευρέως γεωγραφικό προσδιορισμό (π.χ. προσδιορισμός χώρας ή πόλης) και άλλες τεχνικής φύσης πληροφορίες. Ενδεχομένως να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η συσκευή σας διέδωσε με την Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων σελίδων τις οποίες επισκεφθήκατε και συνδέσμων που επιλέξατε. Συλλέγοντας τέτοιες πληροφορίες μας δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούμε καλύτερα τους επισκέπτες που εισέρχονται στην Ιστοσελίδα μας, από πού προέρχονται, και ποιο περιεχόμενο εκ της Ιστοσελίδας μας τους ενδιαφέρει. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης και προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα, την επαφή και της εμπειρία που αποκομίζουν οι επισκέπτες από την Ιστοσελίδα μας. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες πιθανόν να συλλεχθούν με τη χρήση cookies και παρόμοιας τεχνολογίας εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένων των web beacons. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε, για ποιο λόγο, και με ποιο τρόπο ελέγχονται τα cookies, παρακαλούμε όπως δείτε τη Σημείωση περί Cookies. Link

 

Πληροφορίες που αποκτούμε από πηγές τρίτων μερών

 

Προκειμένου να διενεργήσουμε τεχνικές μελέτες και προσφορές προς εσάς ή τον οργανισμό σας, ή να συμμορφωθούμε με διάφορες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις εσωτερικές μας προϋποθέσεις (όπου αυτό επιτρέπεται και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο), κάποιες φορές πιθανόν να δεχθούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από πηγές τρίτου μέρους, όπως άλλοι εμπλεκόμενοι στην κατασκευή/διαχείριση ακινήτων π.χ μεσίτες, αγοραστές, πωλητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, μηχανικοί ανάπτυξης, ιδιοκτήτες, μισθωτές όπως επίσης ανοικτά διαθέσιμες πηγές δεδομένων και δημόσια αρχεία, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, βάσεις δεδομένων πιστωτικών τίτλων ή από τον εργοδότη σας. Θα αποκτούμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες όπου θα έχουμε ελέγξει ότι αυτά τα τρίτα μέρη είτε θα έχουν την συγκατάθεσή σας είτε με άλλο νόμιμο τρόπο έχουν τέτοια άδεια χρήσης ή υποχρεούνται σε παροχή των προσωπικών πληροφοριών σας σε εμάς.

 

Πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

 

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς (ή όπως αλλιώς τυχόν περιγράφονται στο σημείο συλλογής):

 • Να βελτιώσουμε την-ις Ιστοσελίδα-ες μας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

 • Να παρέχουμε σε εσάς / στον οργανισμό σας πληροφορίες ή προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει και αφορούν τιμολόγηση και πληρωμές

 • Να σας αποστείλουμε ενημερώσεις επικοινωνίας σχετικές με υπηρεσίες, να διαχειριστούμε ενημερώσεις επικοινωνίας που μας αποστέλλετε και μας ζητάτε επικαιροποιημένη ενημέρωση

 • Να διευκολύνουμε την δική σας ενημέρωση ή την τεχνική υποστήριξη σε πιθανά κοινά μας έργα για τα οποία έχετε ζητήσει να σας χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης στο παρεχόμενο portals.

 • Να διαπιστώνουμε τάσεις στο τομέα των κτιριακών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών και των ασύρματων δικτύων.

 • Να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και η διαφήμιση που σας παρέχουμε είναι προορισμένα για τις δικές σας ανάγκες και ενδιαφέροντα (ή αυτές και αυτά του οργανισμού σας) και προς τους σκοπούς επιχειρηματικής ανάπτυξης

 • Να επικοινωνούμε μαζί σας άμεσα ή μέσω μεσιτών δια ταχυδρομείου, τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικής επιστολής, μηνύματος κινητού τηλεφώνου ή άλλου είδους ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας μηνυμάτων με προσφορές αγαθών και υπηρεσιών ή πληροφοριών που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για αγαθά και υπηρεσίες άλλων οργανισμών). Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες περί την προώθηση προϊόντων από εμάς, παρακαλούμε όπως το υποδείξετε όταν σας ζητηθεί στο έντυπο καταχώρισης επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας. Θα εξασφαλίσουμε την συγκατάθεσή σας σχετικά με την παροχή άμεσα προωθητικού υλικού αγορά σε εσάς, αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τον νόμο

Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας;

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:

 • Σε αδερφοποιημένα μορφώματα, τρίτα μέρη παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες:

 1. Όσους πιθανόν παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων σε εμάς (για παράδειγμα, ώστε να στηρίξουμε την παροχή της Ιστοσελίδας μας, να παρέχουμε λειτουργικότητα, η να συνδράμουμε να ενδυναμωθεί η ασφάλεια της ή η άλλου είδους υποδομή περί την ηλεκτρονική υποστήριξη, να συμβάλουμε ώστε να έρθουν σε πέρας οικονομικοί έλεγχοι, να φέρουμε σε πέρας προωθητικές ενέργειες, αναλύσεις ή έρευνα για λογαριασμό μας ή να ενισχύσουμε την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες μας γενικώς ή στα πλαίσια μίας συγκεκριμένης δεσμευτικής υποχρέωσης)

 2. Με τους οποίους διοργανώνουμε κοινές προωθητικές δράσεις (προς το τους σκοπούς διασφάλισης ότι δεν θα λαμβάνετε απευθείας πληροφορίες περί προωθητικών ενεργειών σχετικά με κάποια δράση από πολλαπλές πηγές), ή

 3. Σε περίπτωση αδελφοποιημένων μορφωμάτων, τα οποία υπό άλλες προϋποθέσεις υποβάλλουν σε επεξεργασία προσωπικές πληροφορίες προς σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται στην παρούσα Σημείωση Ιδιωτικότητας ή σας κοινοποιούνται όταν συλλέγουμε τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες

Περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τα ημέτερα αδελφοποιημένα εταιρικά μορφώματα και τα τρίτα μέρη παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι ενδέχεται να υποβάλλουν σε επεξεργασία τις προσωπικές σας πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας) ενδέχεται να σας χορηγηθούν κατόπιν υποβολής αιτήματος κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας κάνοντας χρήση των λεπτομερειών υπό το χωρίο Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτωθι

 • Σε πελάτες μας, σε σχέση με συναλλαγές στις οποίες και εσείς είστε εμπλεκόμενοι

 • Σε οιοδήποτε σώμα επιβολής νόμου, ρυθμιστικό, κυβερνητική υπηρεσία, δικαστήριο ή άλλο τρίτο μέρος όπου θα θεωρούμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη (i) ως μέρος του εφαρμοστέου δικαίου η ρύθμισης (ii) προκειμένου να εξασκήσουμε, να καταστήσουμε σαφή ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (iii) προκειμένου να διαφυλάξουμε ζωτικά συμφέροντά σας ή εκείνα οιουδήποτε άλλου προσώπου

 • Σε πραγματικό ή πιθανό αγοραστή (και τους εκπροσώπους και συμβούλους τους) σε σχέση με οιαδήποτε πραγματική ή προτεινόμενη συνεργασία, συγχώνευση ή εξαγορά οποιουδήποτε μέρους της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, με την επιφύλαξη ότι ενημερώνουμε και τον αγοραστή ότι θα πρέπει να υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνον για του σκοπούς τους οποίους περιγράφονται στην παρούσα Σημείωση Ιδιωτικότητας

 • Σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με την δική σας συγκατάθεση περί αποκάλυψης

 

Νομιμοποιητική βάση προς το σκοπό επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών

 

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, η νομιμοποιητική βάση μας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών όπως περιγράφονται ανωτέρω θα εξαρτηθεί στα υπό κρίση προσωπικά δεδομένα και το συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου συλλέγονται.

 

Ωστόσο, υπό κανονικές συνθήκες συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς μόνον (i) όπου είναι αναγκαίες οι προσωπικές πληροφορίες να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας (ii) όπου η επεξεργασία περιλαμβάνεται μεταξύ των σύννομων ενδιαφερόντων μας και δεν υπερβαίνει τα δικά σας δικαιώματα, ή (iii) όπου έχουμε τη συγκατάθεσή σας ώστε να πράξουμε κάτι τέτοιο.

 

Μπορείτε να επιλέξετε να μην προβείτε σε παροχή προσωπικών πληροφοριών σε εμάς. Ωστόσο, και εκτός και εάν υπαγορεύεται άλλως, οι πληροφορίες που αναζητούμε είναι απαραίτητες προς τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης και ολοκλήρωσης σύμβασης με εσάς ή με τον οργανισμό σας και ενδεχόμενη αποτυχία παροχής αυτής θα θέσει πρόσκομμα στη διαδικασία σύναψης και/ ή στην παροχή των σχετιζόμενων υπηρεσιών.

 

Εάν συλλέγουμε και κάνουμε χρήση των δικών σας προσωπικών πληροφοριών σε συνδυασμό με τα δικά μας σύννομα συμφέροντα (ή εκείνα οιουδήποτε τρίτου μέρους), αυτά τα συμφέροντα συνήθως είναι: να παρέχουμε υπηρεσίες προς εσάς, να αποκρινόμαστε στις απορίες σας, να βελτιώνουμε τη-ις Ιστοσελίδα-ες μας, να διενεργούμε προωθητικές ενέργειες, ή προκειμένου να αξιολογήσουμε της πιθανότητα πρόσληψής σας από την Εταιρεία μας.

 

Με δεδομένο το πλαίσιο του επιχείρηση-προς-επιχείρηση εντός του οποίου αναλαμβάνουμε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, και των δικλείδων που θέτουμε ώστε να διαφυλάξουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένου του χωρίου κάτω από το Πως προστατεύουμε τις πληροφορίες σας όπως τιτλοφορείται κάτωθι), τα έννομα συμφέροντά μας δεν προσδιορίζονται από καμία προκατάληψη σε βάρος των ιδιωτικών σας δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ενδέχεται να έχουμε άλλα έννομα συμφέροντα και, αν προκρίνεται, θα καταστήσουμε σαφές προς εσάς σε προβλεπόμενο χρόνο ποια συγκεκριμένα είναι αυτά τα έννομα συμφέροντα.

 

Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή χρειάζεστε περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με την νομιμοποιητική βάση επί της οποίας συλλέγουμε και κάνουμε χρήση των δικών σας προσωπικών πληροφοριών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας όπως αυτά παρέχονται κάτω από το χωρίο Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως τιτλοφορείται κάτωθι.

 

Πως προστατεύουμε τις πληροφορίες σας;

 

Κάνουμε χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέσων ώστε να προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συγκεντρώνουμε και υποβάλλουμε σε επεξεργασία σχετικά με εσάς. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον ενδεχόμενο κίνδυνο λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας. Φροντίζουμε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες μόνον σε όσους απαιτούν τέτοιου είδους πρόσβαση ώστε να διενεργούν τις εργασίες και τα καθήκοντά τους, και σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή άλλως, έχουν νόμιμο λόγο για την πρόσβαση σε αυτές (δείτε παρακάτω υπό το Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας; όπως τιτλοφορείται κάτωθι). Οποτεδήποτε επιτρέπουμε σε ένα τρίτο μέρος την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, θα φροντίζουμε για την εφαρμογή απαραίτητων μέσων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται με τρόπο συνεπή με την παρούσα Σημείωση Ιδιωτικότητας και ότι η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών διατηρείται.

Διεθνής φορητότητα δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν, και να υποβληθούν σε επεξεργασία, σε χώρες πέραν αυτής στην οποία διαμένετε. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να διαθέτουν νόμους προστατευτικούς των δεδομένων οι οποίοι να διαφοροποιούνται από αυτούς εντός της δικής σας χώρας (και, σε ορισμένες των περιπτώσεων, να μην είναι αντίστοιχα προστατευτικοί)

 

Ωστόσο, λαμβάνουμε μέτρα να διαφυλάξουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα και με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, συμμόρφωση για τρίτο μέρος που παρέχει υπηρεσίες όπως είναι αυτή καταχωρισμένη στη σύμβαση ΕΕ-ΗΠΑ περί Προάσπισης Ιδιωτικότητας (κατά το Άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία που παρέχεται αναφορικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν υποβολής αιτήματος σε επικοινωνία μας κάνοντας χρήση των λεπτομερειών στο Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως τιτλοφορείται κάτωθι.

 

Διατήρηση Δεδομένων

 

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από εσάς όπου υπάρχει μία διαρκής νομιμοποιητική επιχειρηματική ανάγκη ώστε να το κάνουμε. Εάν είστε πελάτης ή πωλητής (ή εκπρόσωπος ενός πελάτη ή πωλητή) τότε οι πληροφορίες θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα τέτοιο που θα μας επιτρέπει να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με τις εφαρμοστέες νομικές, φορολογικές ή λογιστικές προϋποθέσεις και, εάν κριθεί απαραίτητο, προκειμένου για την κατοχύρωση, εξάσκηση ή υπεράσπιση σύννομων αξιώσεων. Όταν πλέον δεν διατηρούμε καμία διαρκή επιχειρηματική ανάγκη ώστε να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες σας, είτε θα τις διαγράφουμε είτε θα τις καθιστούμε ανώνυμες, και εάν αυτό δεν είναι εφικτό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές πληροφορίες σας έχουν αποθηκευθεί σε αρχεία διαφύλαξης [backup]), τότε θα αποθηκεύουμε με ασφάλεια τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα απομονώνουμε αυτές από οιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία μέχρι να καταστεί εφικτή η διαγραφή αυτών.

 

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

 

Εάν έχουν εφαρμογή οι εφαρμοστέοι νόμοι της ΕΕ περί προστασίας δικαιωμάτων, διαθέτετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 • Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, μπορείτε να το κάνετε οιαδήποτε στιγμή ερχόμενοι σε επικοινωνία μαζί μας κάνοντας χρήση των λεπτομερειών επικοινωνίας όπως αυτές παρέχονται κάτω υπό το Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως τιτλοφορείται κάτωθι

 • Επιπλέον, μπορείτε να διατυπώσετε τις αντιρρήσεις σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας ή να αναζητήσετε μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών. Ξανά, μπορείτε να εξασκήσετε αυτά τα δικαιώματά σας ερχόμενοι σε επικοινωνία μαζί μας κάνοντας χρήση των λεπτομερειών επικοινωνίας όπως αυτές παρέχονται κάτω υπό το Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως τιτλοφορείται κάτωθι

 • Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από ενημερώσεις προωθητικών ενεργειών που στέλνουμε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «απεγγραφή» [unsubscribe] ή “εξαίρεση» [opt-out], στα ηλεκτρονικά μηνύματα προωθητικών ενεργειών που σας αποστέλλουμε ή να μας αποστείλετε εσείς ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@braincore.tech. Προκειμένου να εξαιρεθείτε από άλλα είδη προωθητικών ενεργειών (όπως είναι προωθητικές ενέργειες μέσω ταχυδρομείου, ή μέσω τηλεόρασης), τότε παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας χρήση των λεπτομερειών επικοινωνίας όπως αυτές παρέχονται κάτω υπό το Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως τιτλοφορείται κάτωθι.

 • Ομοίως, εάν έχουμε συλλέξει και υποβάλλει σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες σας με τη συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας δεν θα επηρεάσει το σύννομο της όποιας επεξεργασίας διενεργήσαμε πριν από αυτή σας την ενέργεια, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών η οποία έχει διενεργηθεί επί τη βάσει σύννομης επεξεργασίας πέραν της χορηγηθείσας συγκατάθεσης

 

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε τις αντιρρήσεις σας ενώπιον μιας αρχής προστασίας δεδομένων αναφορικά με την συλλογή και χρήση αυτών των προσωπικών πληροφοριών από την πλευρά μας. Για περαιτέρω ενημέρωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη δική σας τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

 

Ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα που λαμβάνουνε από φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους περί την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο περί την προστασία δεδομένων

 

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

 

Πιθανόν η Ιστοσελίδα μας να συνδέεται με άλλες ιστοσελίδες, Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή την πολίτικη προστασίας αυτών των ιστοσελίδων και τον τρόπο με τον οποίο κάνουν διαχείριση των πληροφοριών από πλευράς των χρηστών τους. Ειδικότερα, και εκτός εάν διατυπώνεται ρητά, δεν είμαστε εκπρόσωποι αυτών των ιστοσελίδων ή διαφημιστές τους ούτε είμαστε εξουσιοδοτημένοι να λειτουργούμε ως αντιπρόσωποι για λογαριασμό τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διερευνάτε τις πρακτικές ιδιωτικότητας αυτών των τρίτων μερών

 

Επικαιροποιήσεις επί της Πολιτικής Ιδιωτικότητας

 

Ενδέχεται να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας από καιρού εις καιρόν ανταποκρινόμενοι σε διαφοροποιημένες νομικές, τεχνικές ή επιχειρηματικές εξελίξεις. Όταν ανανεώνουμε την Πολιτική Ιδιωτικότητας, θα λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο να σας ενημερώσουμε, σε σύμπλευση με τη σπουδαιότητα των αλλαγών που επιφέρουμε. Θα εξασφαλίσουμε τη συγκατάθεσή σας για κάθε αλλαγή επί της Πολιτικής Ιδιωτικότητας, εάν και όπου αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο περί την προστασία των δεδομένων δίκαιο.

 

Μπορείτε να βλέπετε πότε αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας έχει επικαιροποιηθεί για τελευταία φορά ελέγχοντας την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

Εάν έχετε λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα ή μηνύματα από την Εταιρία «BRAINCORE» ενώ πλέον δεν θέλετε να λαμβάνετε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@braincore.tech. Εάν σε κάθε περίπτωση έχετε απορίες ή ανησυχίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@braincore.tech.

 

Ο ελεγκτής δεδομένων των προσωπικών πληροφοριών σας είναι η Εταιρία «BRAINCORE», μόρφωμα (i) με το οποίο εσείς ή οργανισμός σας συνδέεστε ως προμηθευτής ή πελάτης, (ii) που διερευνά το ενδεχόμενο να εμπλακεί με εσάς ή με τον οργανισμό σας, και/ ή (iii) με το οποίο συνδέεστε ως χρήστης συγκεκριμένης ιστοσελίδας της Εταιρίας «BRAINCORE»

bottom of page